RTA Madness (Thai)

อะตอมตัวนี้ส่งมาให้ผมจากบริษัท Bombertech นะครับ ใครสนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://bombertech.com/product/pin…


Facebook Rta Madness 
https://www.facebook.com/rtamadness/